Advocaat & 
Schuldbemiddelaar

© David Jans bvba

Juridische kennisgeving

 

Vermeldingen in het kader van het Wetboek Economisch Recht.

 

David Jans is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Leuven. Zijn kantoor is gevestigd te Herseltsesteenweg 271, 3200 Aarschot.

 

David Jans oefent het beroep van advocaat uit via een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschap draagt de benaming David Jans en heeft het ondernemingsnummer 0877.446.954. De vennootschapszetel is gevestigd te Herseltsesteenweg 271, 3200 Aarschot.

 

De beroepsaansprakelijkheid van David Jans is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe nv (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel) via makelaar Vanbreda Risk & Benefits (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen). De verzekeringspolis is gekend onder nummer LXX034899 en biedt een waarborg van 1.250.000,00 EUR per schadegeval. Deze polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. De aansprakelijkheid van David Jans is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald in het betreffende geval.

 

De diensten die door David Jans worden aangeboden hebben betrekking op diensten als advocaat en diensten als schuldbemiddelaar.  Deze diensten kunnen elektronisch in het Nederlands worden geraadpleegd via www.davidjans.be.

 

De volgende algemene voorwaarden die worden gehanteerd door David Jans kunnen elektronisch in het Nederlands worden geraadpleegd via www.davidjans.be.

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u David Jans bereiken:

- via post op het adres: Herseltsesteenweg 271, 3200 Aarschot.

- via fax op het nummer: 016 79 53 09.

- via e-mail op het adres: advocaat@davidjans.be.

- via telefoon op het nummer: 016 53 94 74.

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Leuven is David Jans onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die elektronisch in het Nederlands kunnen worden geraadpleegd via www.advocaat.be.  David Jans is ook onderworpen aan de reglementen en gedragscodes van de balie van Leuven, die elektronisch in het Nederlands kunnen worden geraadpleegd via www.balieleuven.be.

 

David Jans maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

David Jans neemt alle nodige en nuttige maatregelen om een belangenconflict te voorkomen en om een eventueel belangenconflict zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

 

David Jans is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals voorzien in het reglement van Balie Leuven. Dit regelement kan worden geraadpleegd via www.balieleuven.be. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij Balie Leuven, Smoldersplein 5, 3000 Leuven, telefoon 016 21 45 47, fax 016 22 14 92, e-mail secretariaat@balieleuven.be. Meer informatie hierover is ook beschikbaar via www.balieleuven.be.